Vol 3, No 1 (2021)

Table of Contents

Articles

Desi Erni Dewi, Rima Aprilia, Nurul Huda Prasetya
PDF
1-7
Ade Novia Rahma, Rahmawati Rahmawati, Zukrianto Zukrianto
PDF
8-17
GENERALISASI t-DERIVASI di B-ALJABAR
DOI : 10.15548/map.v3i1.2638 | Abstract views : 197 times | PDF : 158 times
Elsi Fitria, Sri Gemawati, Amalina Amalina, Reihani Jemila Nurbai
PDF
18-27
Didin Adri
PDF
28-34
ESTIMASI DENSITY KERNEL DENGAN BANDWITH YANG BERBEDA
DOI : 10.15548/map.v3i1.2636 | Abstract views : 215 times | PDF : 172 times
Hariza hayu S
PDF
35-40
La Ode Sabran, Hayatul Mahdia
PDF
41-52
NULLITAS MAKSIMUM MATRIKS HERMITIAN DIGAMBARKAN OLEH GRAF G
DOI : 10.15548/map.v3i1.2784 | Abstract views : 202 times | PDF : 212 times
Mohamad Syafii, Darvi Mailisa Putri, Alfit Rahman
PDF
53-61
Sriyanto Effendi
PDF
62-70
Syarto Musthofa, Danardono Danardono
PDF
71-81
Tri Handayani, Riri Syafitri Lubis, Rima Aprilia
PDF
82-91