Vol 14, No 2 (2022)

Table of Contents

Articles

TASAWUF SEBAGAI AKHLAK: SEBUAH JALAN MENAPAKI TASAWUF PADA ABAD 21
DOI : 10.15548/ja.v14i2.4761 | Abstract views : 35 times | PDF : 30 times PDF : 1 times
Endrika Widdia Putri
111-119
TAZKIYAH AL-NAFS SEBAGAI TERAPI DALAM PERMASALAHAN MASYARAKAT MODERN
DOI : 10.15548/ja.v14i2.4705 | Abstract views : 56 times | PDF : 30 times PDF : 0 times
Abdi Rizal
120-128
Syafrinal randa, Haniftul Aini, Riko Putra
129-141
PESAN MORAL ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM PANDANGAN ABDUS SALAM DAN AHMAD BAIQUNI
DOI : 10.15548/ja.v14i2.4759 | Abstract views : 30 times | PDF : 21 times Untitled : 0 times PDF : 0 times
Julita Lestari
142-152
MISS QUEEN DALAM PANDANGAN TEOLOGI AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH
DOI : 10.15548/ja.v14i2.4818 | Abstract views : 30 times | PDF : 8 times PDF : 0 times
Tri Yuliana Wijayanti, Ferki Ahmad Marlion
153-164
PANDANGAN MODERNISME MUHAMMAD ABDUH DAN RASYID RIDHA
DOI : 10.15548/ja.v14i2.4900 | Abstract views : 34 times | PDF : 28 times PDF : 0 times
Susilawati Susilawati
165-173
Wisyly Wahab
PDF
174-182
Rima Sarah
PDF
183-196