Vol 14, No 2 (2022)

Table of Contents

Articles

TASAWUF SEBAGAI AKHLAK: SEBUAH JALAN MENAPAKI TASAWUF PADA ABAD 21
DOI : 10.15548/ja.v14i2.4761 | Abstract views : 262 times | PDF : 340 times PDF : 237 times
Endrika Widdia Putri
111-119
TAZKIYAH AL-NAFS SEBAGAI TERAPI DALAM PERMASALAHAN MASYARAKAT MODERN
DOI : 10.15548/ja.v14i2.4705 | Abstract views : 494 times | PDF : 430 times PDF : 110 times
Abdi Rizal
120-128
MENELISIK LOGOSENTRISME PEMIKIRAN ISLAM (Tinjauan Terhadap Kritik Muhammad Arkoun)
DOI : 10.15548/ja.v14i2.4715 | Abstract views : 312 times | PDF : 340 times PDF : 77 times
Syafrinal randa, Haniftul Aini, Riko Putra
129-141
PESAN MORAL ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM PANDANGAN ABDUS SALAM DAN AHMAD BAIQUNI
DOI : 10.15548/ja.v14i2.4759 | Abstract views : 165 times | PDF : 193 times Untitled : 0 times PDF : 60 times
Julita Lestari
142-152
MISS QUEEN DALAM PANDANGAN TEOLOGI AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH
DOI : 10.15548/ja.v14i2.4818 | Abstract views : 169 times | PDF : 111 times PDF : 53 times
Tri Yuliana Wijayanti, Ferki Ahmad Marlion
153-164
PANDANGAN MODERNISME MUHAMMAD ABDUH DAN RASYID RIDHA
DOI : 10.15548/ja.v14i2.4900 | Abstract views : 849 times | PDF : 384 times PDF : 281 times
Susilawati Susilawati
165-173
Wisyly Wahab
PDF
174-182
Rima Sarah
PDF
183-196