Dakwah di Nusantara dalam Budaya Masyarakat Jaringan

zulkiple abd ghani

Abstract


Bila dihujahkan bahawa dunia sedang menuju kepada pembentulan "masyarakat super sekular" akibat kemunculan ICT dan proses globalisasi, ia pasti akan mencetuskan satu dimensi baru kepada kegiatan pendakwahan Secara teori, dakwah dianggap mempunyai upaya dinamik yang bercirikan beberapa kefleksibelan bagi menghadapi pelbagai perubahan dalam persekitaran sama ada secara evolusi atau revolusi. Kedinamikan dakwah
selalunya dirujuk kepada tiga kerangka asas metodologi dakwah yaitu dakwah perlu disampaikan secara hikmah, mau'izah hasanah dan mujadalah hil ahsan. Dalam kerangka ini, sesuatu aktiviti dakwah dalam bentuk makro atau mikro dianggap berada dalam zon hikmah apabila objektif yang dikehendaki tercapai melalui kaedah yang dibenarkan. Walaupun begitu, dalam suasana perubahan yang berlaku secara berterusan

Keywords


dakwah;nusantara;jaringan

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v0i0.1024
Abstract views : 100 times
PDF : 83 times

References


Hailan Bin Haji Salamun, 2005. Implikasi Penggunaan Internet Terbadap Penghayatan Islam di Ibu Kota Kuala Lumpur, Disertasi Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia

Joshua Teitelhaum. 2002. Deuling for Da'wa: State versus Society an the Saudi Intemet, The Middle East Journal, vol. 56, no. 2.

Muhammad Ali. 2005. The Rise of the Liheral Islam Network (ML) in Contemporary Indonesia. American Journal of Islamic Social Sciences, vol.22, no. 1

Naila Nabil Hamdy, 2004. The Tnternet and Egypt's National Development. Kertas kerja dibentang di 9th AUSACR Annual Conference, FGYPT

Robiah Sidin et. al., 2003. Membudayakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di Kalangan Pelajar Melayu dalam Arus Globalisasi, Prosiding Seminar Kebangsaan Arus Perdana 2, Bagi: Universiti Kebangsaan Malaysia

Siddiqur, Dilnawaz, 1993. Information: Technologies and Globalization: Reunion vs Ripples, The American Journal of /slamic Social Sciences, 15: 3


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu KomunikasiFakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang
Jl. Prof. Mahmud Yunus No.1, Lubuk Lintah, Kuranji. 
Kota Padang, Sumatera Barat, 25153
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.